شعر

فرق من و پروانه در عالم در این بود@@@
                                      پروانه پرش سوخت ولی من جگرم

/ 20 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Asefeh

از یاد تو ، از تمامـــ خاطراتـــ رنگینـــ کمانے اتـــ ، شالگردنے براے خود مے بافمـــ ، بهــ گردنمـــ خواهمـــ آویختـــ آنرا و سرشار از تو خواهمـــ شد . مادرمـــ خواهد خندید بهـــ دیوانگی امـــ کهـــ فلسفهــ ے اینـــ شالگردنـــ چیستـــ ؟ مادر فلسفهــ اے در کار نیستـــ ، تابستانـــ را رمقے برای گرمـــ کردنـــ دلمـــ نیستـــ .... slm doks khobam weblog zibai dari khoshhal misham be kolbe tanhaihay manam sar bezani[گل][گل]

eshgh

[بغل][ماچ]سلام دوست عزیز وبلاگ جالبی داری ولینک شدی دوس داشتی بلینک[گل][گل][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند] [بغل][بغل][بغل][بغل] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

eshgh

میکشمت مجتبی[عصبانی][عصبانی][عصبانی]

کهنه سوار عشق

*   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  * آپــــــــــــــــــــــــم ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★ ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  

شراره میسا

@...............@..........@............@@@@@..........@ @@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@

سارا

سلام مرسی از اینکه سر زدی آره موافقم منو با اسم بیا تو بخند بلینک و خبرم کن با چه اسمی بلینکمت وبه جالبی داری