عشق

دل من روی زمینه دل تو تواسمونه                       انقدر دوست دارم که فقط خدا می دونه

بیا یک احدی ببندیم ببینیم کدوممون                   تا ته جاده دنیا به سر عهدش میمونه

بعضی قلب ها بی ستارن یه ستاره هم ندارن       شایدم ستارهاشون مث ما توکهکشونه

بر جای غرور بلندن که دارن به ما میخندن             کاش بریم یه جای یکه خلاف شهرمونه

یادمه پرسیدم ازتو که میشه با هم بمونیم       گفتی اینکه دستمانیست بذارش پای زمونه

چه بباری چه بتابی چه بخندی چه بخوابی     عزیزم چه فرقی داره واسه اونکه شد  دیوونه 

/ 1 نظر / 2 بازدید
پرستو

خیلی قشنگ بود. به من هم سر بزن.