وصال

همه میگن برای رسیدن به عشق باید از یک دنیا گذشت

                                         ولی تو که دنیای منی چه جوری ازت بگذرم@@@

/ 2 نظر / 3 بازدید
پریسا

عشق من جز غم دلواپسي نيست آخـه قـلـبم مثل قلب کسي نيست من پر از احساسم تو پر از احساسـي واي اگر قلب منو نشناسي ولنتاین مبارک![گل]

پریسا

عشق من جز غم دلواپسی نیست آخه قلبم مثل قلب کسی نیست من پرازاحساسام توپرازاحساسی وای اگرقلب منونشناسی ولنتاین مبارک!