درباره ی وب

سلام عزیزان من ممنون از نظراتتون اسم این وبلاگ به این معنی نیست که فقط جک داشته باشه یا هر مطلب خنددار دیگه اسم این وبلاگ برای این (با لبخند وارد شوید)که من بتونم لحظه ای از غم شما دوستان عزیز کم کنم @@@‌ بازم از همتون به طور کلی ممنون@@@

/ 2 نظر / 5 بازدید
پیمان

سلام ممنون که بهم سر زدي ـــــــــــــــــــــــــ ــ(¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ (¯´v´¯) ــــــــــــــــ(¯´v´¯)ـــ (¯´v´¯) ــــــــــ (¯´v´¯)ــ(¯´v´¯) ــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ (¯´v´¯) ــــــــــــــــ (¯´v´¯)I love U...I love U...I love U(¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــــــــ? ?ـــــــــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــــــ ـ (¯´v´¯)ـــــــــــــــــــ? ?ــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

دخترشهریوری

واقعا... تنهاجایی که میتونم یکم ازغماموفراموش کنم،خوشحالم که دوستای خوبی دلرم